Nissan Hải Phòng

Đại lý 3S chính thức (Bán hàng, dịch vụ, phụ tùng)

  • 68 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Hotline: (+84) 0817619999
  • (+84) 0500 399 9907
  • http://nissan3shaiphong.com.vn